Ons zorgaanbod

Huisartsen

 

U kunt bij de huisartsen terecht als u last heeft van lichamelijke of mentale klachten. Daarnaast doen de huisartsen ook kleine ingrepen, bijvoorbeeld:

 • algemene chirurgie (onder andere het verwijderen van vetbultjes, moedervlekken etc.);
 • dermatoscopie (dit betekent dat de huisarts met een lens kijkt naar huidafwijkingen);
 • spiralen plaatsen.

 

Daarnaast zijn er ook handelingen die alleen door bepaalde huisartsen verricht worden:

 

Maureen Tirtotaroeno
 • pessaria aanmeten;
 • nagels gedeeltelijk verwijderen bij ingegroeide teennagel.

 

Nathalie van der Hoek
 • zorgen voor patiënten met een verstandelijke beperking (ook bij Cosis);
 • anticonceptiestaafjes plaatsen;
 • kleine cosmetische chirurgie.

 

Johannes Boerma
 • rijbewijskeuringen voor CBR;
 • anticonceptiestaafjes plaatsen en verwijderen;
 • nagels gedeeltelijk verwijderen bij ingegroeide teennagel.
Kamer Nathalie van der Hoek, onderzoeksbank

Praktijkondersteuners somatiek

 

Als u last heeft van chronische ziektes kunt u terecht bij onze praktijkondersteuners (POH’ers) somatiek: Ellen Horstink en Marjen van Oosterhout. In samenwerking met de huisartsen controleren en begeleiden zij patiënten met chronische ziekten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • diabetes mellitus;
 • COPD;
 • astma;
 • verhoogd risico op hart- en vaatziektes;
 • atriumfibrilleren.

 

Daarnaast doen de POH’ers ook de volgende handelingen:

 • hartritmes controleren met de Mydiagnostick;
 • inhalatie-instructies geven;
 • enkel-arm-index meten (om etalagebenen aan te tonen / uit te sluiten);
 • wonden behandelen;
 • risico op hart- en vaatziektes inschatten;
 • begeleiden bij stoppen met roken.

 

Verder is Marjen van Oosterhout verantwoordelijk voor de ouderenzorg. Zij heeft contact met de kwetsbare ouderen in de wijk in nauwe samenwerking met de Thuiszorg. Verder stelt zij samen met de huisarts de diagnose dementie. Er is hierbij een goede samenwerking met de casemanagers dementie in de wijk en een specialist ouderenzorg.

Kamer Ellen Horstink

Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg

 

Voor psychische en/of psychosociale problemen kunt u terecht bij onze praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) Agnes de Vries. Zij ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psychosociale problemen. U kunt bij haar terecht voor ondersteunende en begeleidende gesprekken voor als u last heeft van:

 • overspannenheid;
 • stress;
 • depressieve klachten;
 • angstklachten;
 • klachten bij rouw;
 • problemen met assertiviteit;
 • een laag gevoel van eigenwaarde;
 • andere psychische/psychosociale klachten.

 

Vaak raadt de huisarts gesprekken met de POH-GGZ aan, als er na een gesprek met de huisarts blijkt dat er enkele langere gesprekken nodig zijn om u te helpen met uw klachten. Soms kan het zo zijn dat het alsnog nodig is om u door te verwijzen naar een andere hulpverlener (bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, psycholoog of psychiater).

Kamer Agnes de Vries

Doktersassistentes

 

Als u contact op wil nemen met de praktijk, krijgt u één van onze assistentes aan de lijn. Om uw afspraak goed in te plannen is het van belang om u vragen te stellen over uw klachten via de telefoon. Verder geven de assistentes per telefoon – onder supervisie van een huisarts – ook adviezen.

 

Verder kunt u bij de assistentes terecht voor:

 • bloedafname (op afspraak tussen 8.00 en 9.30);
 • uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek;
 • oren uitspuiten;
 • injecties toedienen (onder andere vitamine B12);
 • ECG’s (electrocardiogram), 24-uurs ECG’s of eventrecorders maken;
 • wratten behandelen;
 • bloeddruk meten;
 • hechtingen en agraves verwijderen;
 • vingerprikjes (CRP of HBA1c);
 • lichttherapie;
 • SOA-spreekuur (voor als u het vermoeden heeft dat u een SOA heeft);
 • slaapapneu-onderzoek;
 • eerste opvang van spoedpatiënten.
Kamer assistentes, spreekuur

Medewerkers in opleiding

 

In De Capella werken vaak huisartsen, assistentes en POH’ers die in opleiding zijn. De Capella is namelijk een opleidingspraktijk. Het kan daardoor zo zijn dat u geholpen wordt door iemand in opleiding. Het is belangrijk dat de huisarts/POH’er/assistente in opleiding uw medewerking krijgt, zodat ze hun opleiding zo goed mogelijk af kunnen ronden en we in de toekomst verzekerd zijn van goed zorgpersoneel.

Als u bepaalde medische termen niet snapt, kunt u dezen opzoeken op Thuisarts.nl.

Academisch HuisartsOntwikkelNetwerk
Translate »
Call Now Button