Ons Zorgaanbod

Huisarts Tirtotaroeno Groningen Capella

Uw huisarts

Uw kunt met lichamelijke en mentale klachten terecht bij uw huisarts op het reguliere spreekuur.
Daarnaast ziet Dr. van der Hoek sommige patiënten ook als AVG ( arts verstandelijk gehandicapten). Bij uw huisarts kunt u ook terecht voor kleine ingrepen:.

 • Algemenen chirurgie (verwijderen van kleine fibromen, vetbultjes, moedervlekjes etc.)
 • Het plaatsen van een spiraal

.
Dr. Tirtotaroeno
.

 • Het aanmeten en plaatsen van een pessarium.
 • Gedeeltelijke nagel extractie (verwijdering)
 • Dermascopie (het beoordelen van huidafwijkingen onder een vergroting)

.
Dr. van der Hoek
.

 • (Kleine) cosmetische chirurgie
 • Het plaatsen van een implanon

De Praktijkonder Somatiek

In onze praktijk werken er 2 praktijkondersteuners somatiek, Ellen Horstink en Marjen van Oosterhout. De praktijkondersteuner somatiek controleert en begeleid zelfstandig, in nauwe samenwerking met de huisarts, patiënten met chronische ziekten zoals:

 • Diabetes Mellitus
 • COPD/Astma
 • Patiënten met een verhoogd risico op hart en vaat ziekte (hoge bloeddruk, hoog cholesterol)
 • Atriumfibrilleren

Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de ouderenzorg, door het in kaart brengen van en het leveren van de zorg bij onze kwetsbare ouderen.
Verder kan men terecht bij haar voor:

 • Spirometrie (meten van de longfunctie)
 • Het controleren van een ritmestoornis via de “Mydiagnostic” (een staaf die een eenvoudig hartfilmpje maakt)
 • Het geven van inhalatie instructies
 • Het meten van de enkel arm index (ter aantoning/uitsluiting van etalagebenen)
 • Wondbehandeling
 • Zwachtelen
 • Tapen
 • Het inschatten van het risico op hart en vaatziekten
 • Stoppen met roken
Wachtkamer de Capella MCdC Groningen
Groningen Huisarts west UMCG

Praktijkondersteuner GGZ

In onze praktijk werkt Agnes de Vries als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ).
De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psychosociale problemen. U kunt bij haar terecht voor ondersteunende en begeleidende gesprekken in situaties van overspannenheid, depressieve klachten, angstklachten, (rouw)verwerking, problemen met assertiviteit, problemen met werk/opleiding, overbelasting bij mantelzorgers, een laag gevoel van eigenwaarde, stress en andere psychische klachten.
.
Het contact met de POH-GGZ komt veelal tot stand als na een oriënterend gesprek met de huisarts blijkt dat er enkele langere gesprekken nodig zijn om zicht te krijgen op de problemen en het evenwicht te herstellen. Soms kan het nodig zijn u alsnog door te verwijzen naar andere professionele hulpverlening(zoals maatschappelijk werk, psycholoog of psychiater).

Dokterassistentes

Als u naar de praktijk belt krijgt u een van de 6 praktijkassistentes aan de telefoon. In verband met goed inplannen is het uitvragen naar de klacht van belang. Zij beantwoordt uw vragen en onder supervisie van de huisarts mag zij ook telefonisch adviezen geven. Dit koppelt zij altijd terug aan de huisarts.  Bij de praktijkassistente kunt u terecht voor:

 • Bloedafname (tussen 08:00-9:30, op afspraak)
 • Uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek
 • Oren uitspuiten
 • Toedienen van verschillende injecties
 • Maken van een ecg, 24 uurs ecg of eventrecorder
 • Wratten behandelen
 • Bloeddruk meten
 • Verwijderen van hechtingen en agraves
 • Vingerprikjes
 • Lichttherapie
 • Soa-spreekuur (spreekuur bij vermoeden geslachtsziekte)
 • Onderzoek naar slaapapneu
 • Eerste opvang spoedpatiënten

.
Het spreekuur is tussen 11:00-12:00 uur en tussen 15:00-16:00 uur.

Assistentes huisarts de Capella

Opleidingspraktijk

Onze praktijk is een opleidingspraktijk. Dit betekent dat een afgestudeerde arts, die zich specialiseert tot huisarts, in de praktijk werkzaam is. Het is voor hen erg belangrijk dat zij uw medewerking krijgen om zo hun opleiding te kunnen afronden en onze toekomst te verzekeren van goed opgeleide huisartsen.
.
Doktersassistenten in opleiding, Co-assistenten (studenten nog bezig met de medische opleiding) en praktijkondersteuners in opleiding hebben een plek in onze praktijk. Ook hier geldt, dat om goede hulpverleners op te leiden uw medewerking onmisbaar is.

Translate »
Call Now Button