Praktische informatie

Openingstijden

 

maandag-vrijdag: 8.00-17.00
pauze: 10.30-10.45 & 12.00-13.30

 

Onze praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00. Verder hebben we tussen 10.30 en 10.45 koffiepauze en van 12.00 tot 13.30 lunchpauze en overleg. Dan zijn we alleen bij spoedgevallen te bereiken. Als u buiten de openingstijden van de praktijk klachten heeft die met hoge spoed gezien moeten worden, kunt u gezien worden door de Doktersdienst Groningen (zie www.doktersdienstgroningen.nl voor meer informatie).

Een afspraak maken

 

Voor een afspraak met De Capella kunt u bellen met de praktijk. Om deze afspraak op de juiste manier in te plannen zullen de assistentes u vragen stellen over uw klachten. Zo bepalen zij bij wie en op welk tijdstip u ingepland moet worden. Vanwege uw privacy maken wij geen afspraken aan de balie. Als u een visite wil, moet u deze voor 11.00 aanvragen (in geval van spoed kan een van de huisartsen ook later bij u langskomen).

Kamer Nathalie van der Hoek, speelhoek

Spreekuurtijden

Hieronder kunt u zien wie wanneer spreekuur draait. Voor alle afspraken geldt dat u eerst moet bellen voor een afspraak.

 

Huisartsen

 

spreekuur: 8.00-11.30 & 14.00-16.00
visites: 12.00-14.00

 

De huisartsen hebben ’s ochtends en (8.00-11.30) en ’s middags (14.00-16.00) spreekuur en rijden tussen 12.00 en 14.00 visites. Ze hebben geen telefonisch spreekuur, maar als telefonisch contact toch nodig is, kunt u een telefonische afspraak met de huisarts maken via de assistentes. Zij plannen dan een moment in waarop de dokter u belt. Voor niet-dringende zaken kunt u de dokter ook een e-consult sturen via ons online portaal (zie hieronder voor meer informatie).

 

Assistentes

 

bloedprikken: 8.00-9.30
spreekuur: 11.00-12.00 & 15.00-16.00
urine inleveren: 8.00-10.30

 

De assistentes bloedprikken tussen 8.00 en 9.30 en hebben ’s ochtends (11.00-12.00) en ’s middags (15.00-16.00) spreekuur. Voor niet-dringende zaken kunt u ze ook een e-consult sturen via het online portaal.

In het portaal kunt u ook uitslagen inzien. Voor uitslagen kunt u ook bellen met de assistentes (zij geven alleen uitslagen door als de dokter ze al heeft beoordeeld). Bellen voor uitslagen kan in principe de hele dag, maar we hebben het liefst dat u dit niet meteen om 8.00 doet. Door wat later te bellen zorgt u voor een betere spreiding van de drukte.

Verder kunt u tussen 8.00 en 10.30 urine inleveren bij de assistente achter de balie om een blaasontsteking aan te tonen / uit te sluiten. Dezelfde dag kunt u vanaf 14.00 bellen voor de uitslag van de urine.

 

Praktijkondersteuners

De spreekuurtijden van de POH’ers wisselen.

Wachtkamer 1

Inschrijvingen

 

We zijn momenteel gesloten voor nieuwe inschrijvingen en kunnen dus geen nieuwe patiënten aannemen. Het verzorgingsgebied van praktijk bestaat uit Paddepoel, Vinkhuizen, Reitdiep, Selwerd en de Tuinwijk.

Online medisch portaal

 

Op de homepagina van onze site kunt u ons online medische portaal vinden. Binnen het portaal kunt u medewerkers van de praktijk een e-consult sturen (Vraag stellen), herhaalmedicatie aanvragen (Medicijnen bestellen) en uw medische dossier inzien (Mijn medisch dossier). Als u een account wil voor het portaal kunt u contact opnemen met de praktijk. U krijgt dan van ons een mailtje. Hier kunt u meer informatie vinden over hoe u dan verder uw account aan kunt maken en over hoe het portaal werkt.

Herhaalrecepten bestellen kan ook via ons online portaal

Medisch dossier

 

De huisartsen, POH’ers en assistentes houden een medisch dossier over u bij. Hierin staat bijvoorbeeld informatie over de medicijnen die u neemt.

 

OPEN inzage via het medische portaal

Dit dossier kunt u zelf ook inzien via ons online medische portaal (zie hierboven voor meer informatie). U dossier kunt u vinden onder het kopje Mijn medisch dossier. Meer informatie over de vrije inzage van uw dossier kunt u vinden op de website van OPEN.

 

Landelijk Schakelpunt

Niet alleen u kunt uw dossier in te zien, andere zorgverleners hebben deze mogelijkheid ook (uiteraard alleen met uw toestemming). Dit gaat via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

 

Artsen die het LSP gebruiken moeten hier altijd eerst uw toestemming voor vragen. Nadat u toestemming heeft gegeven, meldt uw zorgverlener u aan bij het LSP door uw burgerservicenummer (BSN) door te geven.

 

Een andere zorgverlener kan vervolgens uw gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Het LSP zoekt uw BSN op en kan zo zien welke medische gegevens andere zorgverleners over u beschikbaar hebben gesteld. Als deze beschikbaar zijn gesteld kan een zorgverlener deze opvragen en inzien. In LSP-netwerk zelf staan alleen uw BSN vermeld en welke huisarts en apotheek gegevens over uw hebben. Uw medische gegevens zelf worden dus níét opgeslagen in het LSP.

Klachten

 

Als u een klacht heeft over de praktijk, vinden we het fijn dat u deze met de praktijk bespreekt. Wanneer we van u klacht weten, kunnen we namelijk werken aan een oplossing van het probleem. Het doorgeven van uw klacht kan via ons klachtenformulier. Dit formulier kunt u downloaden door op de link hiernaast te klikken. Daarnaast kunt u het formulier ook uitgeprint afhalen bij onze balie. Het ingevulde formulier kunt u in een afgesloten enveloppe inleveren bij de assistente aan de balie of in de brievenbus van de praktijk. Wij nemen daarna telefonisch of schriftelijk contact met u op.

 

Als het bespreken van de klacht lastig voor u is of als u er niet met ons uitkomt, kunt u ook gebruik maken van een klachtenfunctionaris van de SKGE (zie www.skge.nl/klacht-indienen voor meer informatie).

 

Als volgens u uw klacht ook door de SKGE-klachtenfunctionaris niet goed behandeld wordt, kunt u een juridische geschillenprocedure starten. Dit kan op www.skge.nl/geschillenprocedure. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend.

Wachtkamer 3

Samenwerking WIJ-teams

 

Onze praktijk werkt nauw samen met WIJ Selwerd (een organisatie voor de inwoners van Selwerd, Paddepoel en de Tuinwijk) en WIJ Vinkhuizen. Ongeveer één keer per maand hebben we een overleg met vertegenwoordigers van beide teams. Verder draait er om de week op woensdag een vertegenwoordiger van jeugdhulp spreekuur in onze praktijk.

WIJ Groningen

Medicatie op reis

 

Als u medicatie meeneemt op vakantie moet u eerst controleren of uw medicatie onder de Opiumwet valt. Medicijnen met Opiumwetmiddelen kunt u namelijk niet zomaar meenemen naar het buitenland. Veel medicijnen bevatten zo’n Opiumwetmiddel. Alle Opiumwetmiddelen zijn verdeeld over twee lijsten: lijst I bevat harddrugs (bijvoorbeeld zware pijnstillers, heroïne en Ritalin), lijst II softdrugs (bijvoorbeeld hennepproducten en slaap- en kalmeringsmiddelen).

 

Om Opiumwetmiddelen mee te nemen naar het buitenland heeft u een verklaring nodig van de huisarts. Op de website van het CAK kunt u vinden welke medicijnen op lijst I en II staan. Daarnaast kunt u er een vragenlijst invullen om erachter te komen welke verklaring u nodig heeft voor uw medicatie. Met Opiumwetmiddelen naar het buitenland reizen zonder de juiste verklaring is strafbaar. Kijk dus goed welke verklaring u nodig heeft.

CAK-logo
Translate »
Call Now Button